files/symbole.zhp.pl/znaczekzucha.jpg
SŁOŃCE - radość i pogoda ducha

PROMIENIE SŁONECZNE - to gotowość służenia i niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i oddziaływanie na nich

NIEBO - pogoda ducha

ORZEŁ - odwaga, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch
NAPIS "ZUCH" - określa przynależność do ZHP